Zarząd KNBN UJ w roku akademickim 2020/2021

Jakub Wiśniowski

Prezes Koła

Kamila Kareta
Wiceprezes ds. PR

Rafał Grzelak
Sekretarz Koła

Nikodem Soroczyński
Członek Zarządu ds. HR

Bartłomiej Gurba
Członek Zarządu ds. organizacyjnych

 

Komisja Rewizyjna KNBN UJ w roku akademickim 2020/2021:


 

Karolina Iwaniuk
Ewelina Ogorzeles
Anna Wojtoń
 

 

Sekcje tematyczne działające w roku akademickim 2017/2018:

Sekcja Wojskowości i Konfliktów Zbrojnych:

 

 

Koordynatorzy

 

 

 

Sekcja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Mundurowych
 


Koordynatorzy

 

 

 

Sekcja Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii

 

 

Koordynatorzy

 

 


Sekcja Myśli Strategicznej
 

 

Koordynatorzy